საზოგადოება
24.01.2023 14:47
სისხლის ჩაბარების შემთხვევაში გაცდენილი სამუშაო საათები საპატიოდ ჩაითვლება

შრომის კოდექსში შესული ცვლილების თანახმად, პირს, რომელიც სისხლის ან სისხლის კომპონენტის დონორია, უფლება აქვს დონაციისას სამსახურიდან გათავისუფლდეს. ამასთან, დამსაქმებელი ვალდებულია წინასწარი შეთანხმებით, შეუფერხებლად გაუშვას დასაქმებული სისხლის ან მისი კომპონენტის ჩასაბარებლად.

დასაქმებულს სისხლის ან მისი კომპონენტის ჩაბარების მიზნით გაცდენილი სამუშაო საათები სისხლის ან მისი კომპონენტის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში საპატიოდ ჩაეთვლება და შრომის ანაზღაურება შეუნარჩუნდება.

ცვლილება ძალაში 2025 წლის 1-ელი იანვრიდან შევა.

კვირის ამბები