რეკლამა

ინფორმაციის დღის მთავარ ბლოკში ან მიმდინარე სიახლეებში განთავსებისთვის დაგვიკავშირდით:  370 27 34 83; gmnews.ge@gmail.com

მასალა განთავსდება R ნიშნით.

ფასი განისაზღვრება ინფორმაციის ან ბანერის განთავსების ხანგრძლივობის მიხედვით.