რჩევები
30.06.2020 13:28
როგორ მივიღოთ რუჯი უსაფრთხოდ და კანის დამწვრობის გარეშე

ზაფხულის სეზონის მოახლოებასთან ერთად, სხეულზე რუჯის მიღება აქტუალური ხდება, თუმცა, მზის სხივების შედეგად მიღებულ რუჯს დადებითთან ერთად, უარყოფითი მხარეებიც გააჩნია. დერმატოლოგები ამბობენ, რომ კანის ფერის შეცვლა გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, რადგანაც კანის უჯრედები იქამდე ზიანდებიან მზის სხივებისგან, სანამ არ დაიხოცებიან. მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტთ გარუჯვას, მისი თანმდევი რისკების მაქსიმალურად შესამცირებლად, რამდენიმე რეკომენდაცია უნდა გავითვალისწინოთ.

Gmnews-ი გთავა­ზობთ რჩე­ვებს თუ როგორ გაირუჯოთ ლა­მა­ზად და შედარებით უსაფრ­თხოდ.

  1. გა­ი­რუ­ჯეთ ეტა­პობ­რი­ვად - თუკი გსურთ უსაფრ­თხოდ გა­ი­რუ­ჯოთ, მი­ი­ღეთ ნამ­ზე­უ­რი ეტა­პობ­რი­ვად. პირ­ვე­ლი დღე და­ი­წყეთ 10-15 წუ­თით. მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში კი, გა­ზარ­დეთ ეს დრო 20%-ით. მთლი­ა­ნო­ბა­ში, ქოლ­გის ქვეშ პირ­ველ დღეს 2 სა­ათ­ზე მეტ ხანს ნუ დაჯ­დე­ბით.
  2. აარ­ჩი­ეთ სწო­რი დრო - გა­ი­რუ­ჯეთ მზის ნაკ­ლე­ბი აქ­ტი­ვო­ბის დროს, ანუ დი­ლის 11:00 სა­ა­თამ­დე ან სა­ღა­მოს 16:00 სთ-ის შემ­დეგ. გახ­სოვ­დეთ, რომ შე­იძ­ლე­ბა ნამ­ზე­უ­რი მოღ­რუბ­ლულ ამინ­დშიც მი­ი­ღოთ, რად­გან ღრუ­ბე­ლი არ წარ­მო­ად­გენს ზღუ­დეს ულტრა­ი­ის­ფე­რი გა­მოს­ხი­ვე­ბის­თვის. გახ­სოვ­დეთ, ვერც წყალ­ში ყოფ­ნით და­ი­ცავთ თავს დამ­წვრო­ბის­გან, თუკი დიდ­ხანს გა­ა­ტა­რებთ წყალ­ში.
  3. არ და­გა­ვი­წყდეთ დამ­ცა­ვი კრე­მი - აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ ნამ­ზე­უ­რის მი­ღე­ბის დროს დამ­ცა­ვი კრე­მი გა­მო­ი­ყე­ნოთ. SPF სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი მხო­ლოდ ერთი ტი­პის გა­მოს­ხი­ვე­ბის­გან გვი­ცავს და ის ვერ იცავს კანს A დი­ა­პა­ზო­ნის ( UVA) გა­მოს­ხი­ვე­ბის­გან, რო­მე­ლიც მე­ლა­ნო­მას იწ­ვევს. იმის­თვის, რომ კანი ორი­ვე სა­ხის გა­მოს­ხი­ვე­ბის­გან და­იც­ვათ, გა­მო­ი­ყე­ნეთ ე.წ. sunblock -ი. აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა შე­ფუთ­ვას, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რის­გან გვი­ცავს ეს კრე­მი. დამ­ცა­ვი კრე­მი ყო­ველ 2 სა­ათ­ში უნდა წა­ის­ვათ, ხოლო თუკი იბა­ნა­ვებთ, უფრო ხში­რად. სხვა­თა შო­რის, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ტუ­ჩე­ბის დაც­ვაც.
  4. და­ი­ტე­ნი­ა­ნეთ კანი - რაც მე­ტად იღებთ რუჯს, მით უფრო შრე­ბა თქვე­ნი კანი. ამი­ტომ, ყო­ველ­თვის თან იქო­ნი­ეთ და­მა­ტე­ნი­ა­ნე­ბე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა და ის დილა-სა­ღა­მოს გა­მო­ი­ყე­ნეთ. მი­ი­ღეთ ბევ­რი სი­თხე. და­სას­ვე­ნებ­ლად წას­ვლამ­დე, ოღონდ არა წინა დღეს, გა­ი­კე­თეთ სა­ხის პი­ლინ­გი, ეს კანს მკვდარ უჯრე­დებს მო­ა­ცი­ლებს და რუ­ჯიც უფრო თა­ნა­ბა­რი გექ­ნე­ბათ.
  5. ფრთხი­ლად საკ­ვებ­თან და წამ­ლებ­თან - გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ჭა­მის შემ­დეგ რუ­ჯის მი­ღე­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არ არის. სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტია, თუკი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბი­სა და პლაჟ­ზე გას­ვლამ­დე 1 სა­ა­თი გავა. ხოლო სა­ნა­პი­რო­ზე, წყურ­ვი­ლი არა­გა­ზი­რე­ბუ­ლი სას­მე­ლე­ბით მო­ი­კა­ლით, უმ­ჯო­ბე­სია, თუკი სას­მელს მომ­ჟაო გემო ექ­ნე­ბა.
  6. ჩა­იც­ვით ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქსო­ვი­ლი - შე­ი­ძი­ნეთ ფარ­თე­ფარ­ფლე­ბი­ა­ნი შლა­პა, ისე რომ მხრებს რაც შე­იძ­ლე­ბა უკეთ გი­ფა­რავ­დეთ. შემ­დეგ შე­არ­ჩი­ეთ ტან­საც­მე­ლი, რო­მე­ლიც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქსო­ვი­ლის­გა­ნაა შე­კე­რი­ლი.
  7. გა­და­ხუ­რე­ბის შემ­დეგ ნუ ჩახ­ვალთ წყალ­ში - თუკი გრძნობთ, რომ ძა­ლი­ან გა­და­ხურ­დით, ნუ იჩ­ქა­რებთ წყალ­ში ჩას­ვლას. უმ­ჯო­ბე­სია, ჯერ ჩრდილ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლოთ და იქ გაგ­რილ­დეთ. მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ წყალ­ში ჩას­ვლა. წყლი­დან ამოს­ვლი­სას გა­იმ­შრა­ლეთ ტანი, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში სხე­ულ­ზე დარ­ჩე­ნი­ლი წვე­თე­ბი მზის სხი­ვე­ბის­თვის "ლუ­პის" ფუნ­ქცი­ას ას­რუ­ლებს და აძ­ლი­ე­რებს რუ­ჯის მი­ღე­ბის პრო­ცესს.
  8. არ იკი­თხოთ და არ და­ი­ძი­ნოთ - პლაჟ­ზე კი­თხვა ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია მათ შო­რის, ვი­საც დრო­ის უქ­მად და­კარ­გვა არ უყ­ვარს, თუმ­ცა, აღ­მოჩ­ნდა, რომ ეს საქ­ვეყ­ნოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ქცე­ვა არ­ცთუ სა­სარ­გებ­ლოა იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ შე­საძ­ლოა ამ დროს გა­ვერ­თოთ და კა­ნის დამ­წვრო­ბა მი­ვი­ღოთ. სა­ზი­ა­ნოა, ასე­ვე, პლაჟ­ზე ძილი. უკი­დუ­რეს შემ­თხვე­ვა­ში, იზ­რუ­ნეთ იმა­ზე, რომ თქვენს გვერ­დით ვინ­მე იყოს, ვინც გა­მო­გა­ფხიზ­ლებთ.
კვირის ამბები