საზოგადოება
15.05.2024 14:45
საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი 20 მაისიდან დაიწყება

2024-2025 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 20 მაისიდან დაიწყება და 13 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება.

რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე: registration . emis . ge განხორციელდება და მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი უზრუნველყოფს.

ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა 14 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

კვირის ამბები